Skip to content Skip to footer

RAPORT STUDIMOR: “Menaxhimi i Pandemisë – Mësimet e nxjerra për një të ardhme më të sigurt”

Raporti “Menaxhimi i Pandemisë – Mësimet e nxjerra për një të ardhme më të sigurt.”

Ky raport u zhvillua në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i qeverisjes ndërkombëtare në kujdesin shëndetësor – Pandemia COVID-19 dhe mësimet e nxjerra nga Ballkani Perëndimor.” Raporti thekson ndikimin që patën masat kundër pandemisë në gjendjen e demokracisë në Shqipëri, lirinë e shprehjes, dhe prokurimet publike. Gjithashtu tregon ndikimin e pandemisë në sferat e tjera në vend, duke përfshirë jetëgjatësinë, punësimin; sistemin e kujdesit shëndetësor, politikën e jashtme, fushatat e dezinformimit, si dhe mbështetjen e organizatave ndërkombëtare ndaj Shqipërisë.

buy stromectol online buy stromectol online generic

Studimi është i aksesueshëm në shqip dhe anglisht.

Projekti u mbështet nga Rockefeller Brothers Fund.

buy furosemide online buy furosemide online generic