Skip to content Skip to footer

Radikalizmi Fetar dhe Ekstremizmi i Dhunshëm ne Shqipëri

 

Përmes këtij studimi është bërë e mundur mbledhja, gjenerimi dhe analizimi i të dhënave rreth fenomenit të radikalizimit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm me qëllim informimin e politikë-bërjes dhe aktorëve të interesuar në trajtimin e këtij fenomeni dhe sfidave që lidhen me të. Metodologjia e hulumtimit përqas identifikimin dhe analizimin e thelluar të kontekstit duke përdorur një larmi burimesh për të kuptuar shtrirjen dhe seriozitetin e një sërë faktorëve, të cilët mundësojnë apo nxisin radikalizmin fetar dhe forma të ekstremizmit të dhunshëm. Shume shpejt do te publikohet ne variant elektronik studimi ne gjuhen angleze. Për më tepër shkarkoni studimin më poshtë.

radikal pic 2

Download