Skip to content Skip to footer

PREVEX – Projekt studimor për forcimin e qëndrueshmërisë në mjedise mundësuese

PREVEX – Projekt studimor për forcimin e qëndrueshmërisë në mjedise mundësuese

Pse disa vende janë më të ekspozuara ndaj ektremizmit të dhunshëm? Përgjigjia për këtë pyetje është e rëndësishme për formulimin e qasjeve efektive të BE për forcimin e qëndrueshmërisë shoqërore. Kjo është dhe pyetja kryesore që nxit projektin më të ri të udhëhequr nga NUPI, PREVEX- Prandalimi i Ekstremizmit të dhunshëm në Ballkan dhe në MENA: Forcimi i Qëndrueshmërisë në Mjedise Mundësuese (2020-2023).

Objektivi i synuar i PREVEX është të parashtrojë më tej qasje efektive për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm duke përmirësuar të kuptuarit se si veprojnë shkaktarë të ndryshëm të ektremizmit të dhunshëm.

buy xifaxan online buy xifaxan online generic

Duke u përqëndruar në rajonin e gjerë MENA dhe Ballkan, do të kryhen studime të hollësishme për çështjet me përmbajtje të ndjeshme për shfaqjen dhe mos-shfaqjen e ekstremizmit të dhunshëm, të cilat më pas do të shqyrtohen në një krahasim rajonal.

buy forzest online buy forzest online generic

Ky projekt përfshin organizata nga 14 vende të ndryshme të cilat po punojnë në strategji për të përmirësuar njohjen tonë me studime të rasteve të ndryshme, për të cilat IDM do të kontribuojë në analiza vendore dhe rajonale.

buy bactroban online buy bactroban online generic

PREVEX do të përdorë një qasje vertikale (nga poshtë-lart) ndaj dinamikës lokale-globale të kombinuar me një analizë institucionale të përgjigjeve të BE-së, vendeve anëtare të saj dhe vendeve të botës së tretë. Një aspekt inovativ i rëndësishëm i qasjes analitike të projektit është theksi i vendosur në mos-shfaqjen e ekstremizmit të dhunshëm në mjediset e mundshme. Kjo lejon që PREVEX të vazhdojë përtej hulumtumive përmes një qasje specifike dhe efektive jo vetëm pse ndodh ekstremizmi i dhunshëm, por edhe pse nuk ndodh.

Mëso më shumë dhe ndiq progresin e projektit në këtë link:  https://www.nupi.no/nupi_eng/About-NUPI/Projects-centers/Preventing-Violent-Extremism-in-the-Balkans-and-the-MENA-Strengthening-Resilience-in-Enabling-Environments

Ky projekt është financuar nga programi i hulumtimit dhe inovacioniti Horizon 2020 i Bashkimit Evropian sipas marrëveshjes Nr. 870724.