Skip to content Skip to footer

Konferencë Kombëtare: Perspektivat e Kostove dhe Përfitimeve të aderimit në NATO

Konferencë Kombëtare, Tiranë, 5-6 maj 2008

 

Cesa-43 Cesa-44

Konferenca u hartua si një forum konsultativ diskutimesh ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve shtetërorë që janë të ngarkuar me procesin e integrimit në NATO dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, akademikëve, sektorit të biznesit, ekspertëve të pavarur dhe analistëve, medies dhe aktorëve të tjerë nga Shqipëria si dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile nga Maqedonia, Kroacia, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë Hercegovina.