sqen

Krah për krah: kontribut shqiptar në zhvillimin e kapaciteteve civile në vendet e tjera

Për mbi dy dekada, Shqipëria po krijon e përsos kapacitetet e veta civile e ushtarake, të domosdoshme për funksionet bazë të shtetit. Që nga viti 1996, ajo po kontribuon me trupa ushtarake jashtë vendit, por deri tani, një kontribut i ngjashëm me kapacitete civile ka munguar. Zhvillimi në Shqipëri i kapaciteteve (qofshin ato ushtarake apo civile) duket i rregulluar më mirë në marrëdhënie me NATO-n, ndërsa nuk shihet ndonjë progres i dukshëm në këtë drejtim në raport me BE apo OKB.

Download