Skip to content Skip to footer

Krah për krah: kontribut shqiptar në zhvillimin e kapaciteteve civile në vendet e tjera

Për mbi dy dekada, Shqipëria po krijon e përsos kapacitetet e veta civile e ushtarake, të domosdoshme për funksionet bazë të shtetit. Që nga viti 1996, ajo po kontribuon me trupa ushtarake jashtë vendit, por deri tani, një kontribut i ngjashëm me kapacitete civile ka munguar.

Zhvillimi në Shqipëri i kapaciteteve (qofshin ato ushtarake apo civile) duket i rregulluar më mirë në marrëdhënie me NATO-n, ndërsa nuk shihet ndonjë progres i dukshëm në këtë drejtim në raport me BE apo OKB.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Krah-për-krah_kontribut-shqiptar-në-zhvillimin-e-kapaciteteve-civile-ne-vendet-e-tjera_korrik-2014.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]