Skip to content Skip to footer

Integriteti dhe Anti-korrupsioni

Integriteti dhe Anti-korrupsioni

Ndërtimi i integritetit si një mjet për përmirësimin e performancës së përgjithshme të administratës publike dhe njëkohësisht si një mjet për të luftuar korrupsionin ka qenë në fokusin e hulumtimeve dhe aktiviteteve advokuese të IDM.

Në përgjithësi, administrata publike shqiptare ka çaluar në hartimin dhe zbatimin të planeve të integritetit realiste dhe në të njëjtën kohë, korrupsioni në nivele të larta vazhdon të jetë i përhapur në të gjithë sektorin publik, siç ka rezultuar edhe nga sondazhe të ndryshme.

buy stromectol online buy stromectol online generic

Për të trajtuar këtë problematikë, IDM ka implementuar projekte që kontribuojnë njëherazi në ndërtimin dhe forcimin e integritetit, si dhe në luftën kundër korrupsionit në sektorë dhe nivele të ndryshme të administratës publike.

buy doxycycline online buy doxycycline online generic

Më poshtë disa publikime që lidhen me këtë fushë:

  1. Conflict of Interest in Albania: Regulatory Framework and Challenges to implementation
  2. Integrity building of the Albanian public administration
  3. Handbook on Ethics and Police Integrity
  4. Police Integrity and Corruption in Albania
  5. Police Integrity and corruption in Albania 2.0
  6. Financial Oversight and Integrity in Albania’s Security Sector
  7. Elections Integrity Index: Local Administration Elections in Albania 2015