Skip to content Skip to footer

Konferencë: Forcimi i Integritetit të Policisë së Shtetit në Shqipëri 2014

 

Më 18 dhjetor 2014, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi Konferencën Kombëtare “Forcimi Integriteti të Policisë së Shtetit në Shqipëri”. Kjo konferencë shënon përfundimin e projektit “Ndërtimi i Integritetit Policor në Shqipëri”, i mbështetur nga Ministria Punëve të Jashtme të Holandës në kuadër të Programit MATRA për Shoqërinë Civile.

Një bazë e gjerë të dhënash për Policinë e Shtetit është tani në dispozicion, e gjeneruar përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse të Policisë së Shtetit dhe publikut shqiptar. Rezultatet e projektit, i cili u zbatua gjatë periudhës korrik 2013 – dhjetor 2014, lehtësojnë një diskutim të vazhdueshëm dhe krijojnë një bazë për reformat e ardhshme, duke u mbështetur në evidenca dhe në një kuadër konkluzionesh dhe rekomandimesh.

Në një audiencë të përbërë nga përfaqësues të agjencive dhe institucioneve shtetërore, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe medias u diskutuan gjetjet e vlerësimit të integritetit dhe luftës kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit shqiptar. Në fjalën e tyre në këtë konferencë, përfaqësues të lartë të Policisë së Shtetit, Ministrisë së Brendshme, shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë të reformës në polici, duke përfshirë edhe misionet e asistencës së jashtme (ICITAP, PAMECA) theksuan rëndësinë e raportit të vlerësimit të IDM dhe rolin e mekanizmave të integritetit në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimin e shërbimeve policore. Pieter Langenberg, i Ngarkuari me Punë i ambasadës holandeze, iu drejtua pjesëmarrësve dhe theksoi se Holanda mbështet forcimin e masave anti-korrupsion dhe integritetit, qoftë brenda policisë shqiptare apo në ndonjë institucion tjetër, të domosdoshme për përgatitjen për anëtarësimin në BE.

foto polcfoto polifotopolfoto policefoto polc