Skip to content Skip to footer

Zhvillimi i Strategjisë së Sigurisë Kombëtare 2008 -2010

Materialet e këtij botimi janë marrë nga Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare, mbajtur më 21 shtator 2007, organizuar nga Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe ne koordinim me qeverine dhe parlamentin e Shqiperise. Ky publikim permban komente dhe sugjerime tw eksperteve vendore dhe te huaj per rendesine dhe shumesine e dimensioneve te strategjise, duke ofruar keshtu nje kontribut te vlefshem per Grupin e Punes per hartimin e strategjise se re.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2015/01/MBI-ZHVILLIMIN-E-STRATEGJISË-SE-SIGURISE-KOMBETARE_2007.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]