sqen

Dokument Politikash: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim

Dokument Politikash: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim

Ky dokument politikash ofron një panoramë të plotë të sfidave në zbatimin e organizimit komunitar sipas Ligjit të ri për Vetë-Qeverisjen Vendore (nenet 68 dhe 69). ky Dokument do të shërbejë për veprime të ardhshme me qëllim adresimin e risqeve dhe sfidave me të cilat aktorët mund të përballen drejt një mjedisi mundësues për një model funksional të strukturave komunitare.

Ky dokument politikash është realizuar në kuadër të projektit “Tirana Flet / Shqipëria Flet”, i zbatuar përgjatë periudhës Maj 2016-Maj 2017 me financimin e programit LevizAlbania.

Klikoni për të shkarkuar Dokumentin e Politikave në: Eng/Alb.