Skip to content Skip to footer

CVE Resource Center

Qendra Burimore KEDH

Fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm është bërë pjesë e fokusit të IDM prej fillimit të 2014ës nëpërmjet një numër nismash që synojnë identifikimin dhe analizën e tij, krijimin e ekspertizës, njohurive dhe modelve për parandalimi në nivel kombëtar dhe komunitar (vendor) në Shqipëri, si edhe në rajonin e Ballkanit perëndimor. Në Korrik 2015 IDM publikoi studimin e parë vlerësues të situatës mbi radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm në Shqipëri i cili shërbeu për aktorët KEDH shtetërorë dhe jo-shtetërorë për të ndërtuar strategjitë dhe qasje për të luftuar dhe parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Prej vitit 2015 e në vazhdim IDM është investuar fuqishëm në zhvillimin e veprimeve komunitare për të luftuar/parandaluar Edh në bashkëpunim dhe partneritet me komunitetet fetare, autoritetet e qeverisjes vendore, institucionet arsimore, shoqërinë civile, median dhe aktorë të tjerë me influencë. Bazuar në këtë eksperiencë të gjerë Idm kontribuon vazhdimisht në kuadër të nismave të tjera kombëtare dhe rajonale nëpërmjet burimeve të veta të ekspertizës, njohurive dhe kapaciteteve P/KEDH.

buy caverta online buy caverta online no prescription

Kjo faqe burimore P/KEDH synon të ndihmojë ekspertët dhe komunitetin e aktorëve të interesuar për të hartuar veprime dhe nisma për parandalimin e fenomenit dhe forcimin e qëndresës komunitare ndaj ekstremizmit të dhunshëm.

buy furosemide online buy furosemide online no prescription

Ajo është ndërtuar si një “burim i hapur” që do të përditësohet në vazhdimësi me informacione relevante dhe praktika të cilat do të ndahn nga aktorë K/PEDH në Shqipëri.

buy zithromax online buy zithromax online no prescription

Për më shumë informacion shkarkoni: C/PVE Online Resource.