Skip to content Skip to footer

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” | Prill 2020

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” | Prill 2020

Kjo broshurë është realizuar në kuadër të projektit : “Monitorimi Qytetar i Transparencës dhe Llogaridhënies në nivelin e qeverisjes vendore”.

Klikoni për të shkarkuar Broshure – E drejta per Informim

Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë transparencën dhe llogaridhënien në nivelin e vetëqeverisjes vendore. Projekti synon të rrisë kapacitetet e shoqërisë civile për të monitoruar në mënyrë objektive zbatueshmërinë e detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Nr.

buy vardenafil online buy vardenafil online generic

119/2014 “Për të drejtën e informimit”, nëpërmjet monitorimit dhe vlerësimit të Programit të Transparencës në 12 bashki qendër qarku (Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Korçë, Fier, Berat, Vlorë, Gjirokastër).

buy amitriptyline online buy amitriptyline online generic

Kohëzgjatja e zbatimit të projektit është 15 muaj- Janar 2020-Prill 2021.

buy flexeril online buy flexeril online generic


*Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).