Skip to content Skip to footer

2011 Indeksi i Qëndrueshmërisë të OSHC

Indeksi për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Euroazinë është një instrument vlerësimi periodik për shoqërinë civile, duke përfshirë në vitin 2011 deri në 29 vende.

Raporti ka përfshirë Shqipërinë që në fillim (1997) duke identifikuar si problemet ashtu edhe arritjet e shoqërisë civile si një faktor të rëndësishëm për qeverisjen demokratike.

Indeksi merr në konsideratë mjedisin e përgjithshëm ku operojnë OSHC-të duke u fokusuar në mjedisin ligjor, kapacitetet organizative, qëndrueshmërinë financiare, avokimin, ofrimin e shërbimeve, infrastrukturën dhe imazhin publik.

IDM-së i është besuar detyra për të përgatitur raportin që nga viti 2010 Shkarko