Skip to content Skip to footer

Libri i Arritjeve – ECSRA

Kjo broshurë e publikuar në kuadër të Projektit Kombëtar “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike” (ECSRA), konsiston në një përmbledhje të fazave, produkteve, qëllimeve dhe arritjeve të iniciativave të ndërmarra nga organizatat lokale.

Download

Fletëpalosje