Skip to content Skip to footer

20 Vite Reforma ne Sektorin e Sigurise

Ky botim u publikua ne kuader te Konferences Kombetare “20 Vite Reforma ne Sektorin e Sigurise – Drejt nje Gjenerate te Re Reformash”.

buy xenical online buy xenical online no prescription

Publikimi ben nje permbledhje te fjalimeve, diskutimeve dhe perfundimeve kryesore te konferences e cila u nda ne 7 panele kryesore: – Harmonizimi i Kuadrit Kushtetues dhe Ligjor i Sektorit të Sigurisë; Përmirësimi i Menaxhimit dhe Kontrollit të Sektorit të Sigurisë nga Ekzekutivi; Përmirësimi i Efektivitetit të Kontrollit dhe Mbikëqyrjes Parlamentare të Sektorit të Sigurisë ; Korrupsioni në Sektorin e Sigurisë; Mbikëqyrja e Sektorit të Sigurisë nga Publiku nëpërmjet Shoqërisë Civile dhe Medias; Roli i Gjyqësorit në Reformën e Sektorit të Sigurisë;  Roli i Institucioneve Pavarura të Mbikëqyrjes.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Përmbledhje-e-Punimeve-të-Konferencës-Kombëtare-ne-SSR_mars-2012.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]

  • Broshure informative per konferencen 2012 
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/broshure-informuese-_konf_kombetare-ssr_mars-2012.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]