Skip to content Skip to footer

Sfidat e arsimit parauniversitar në zonat rurale periferike të Shqipërisë

Sfidat e arsimit parauniversitar në zonat rurale periferike të Shqipërisë

Arsimi është një drejtim kyç për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të një vendi. Megjithatë, në zonat rurale periferike të Shqipërisë, arsimi parauniversitar përballon sfida të mëdha që lidhen me cilësinë e mësimdhënies, infrastrukturën shkollore dhe arritjet e nxënësve. Zonat rurale përballen me regjistrime të pakta në arsimin bazë, duke kontribuar në rënien e numrit të diplomuarve. Faktorë si mungesa e shkollave, mungesa e financimit dhe migracioni kanë ndikuar në këtë problem. Një pjesë e mirë e nxënësve në këto zona vazhdojnë të lënë shkollën apo edhe ta mbarojnë atë pa zotëruar kompetencat bazë. Barazia është gjithashtu një shqetësim, me pabarazitë e vazhdueshme në mundësitë dhe rezultatet arsimore për shkak të rajonit gjeografik të largët apo të izoluar. Kjo kufizon shanset për punësim dhe jetë të shumë të rinjve dhe rrezikon të pengojë zhvillimin kombëtar.

Për të shkarkuar dokumentin e plotë klikoni këtu.

 

Ky dokument është hartuar në mbështetje të një cikli të dëgjesave publike me anëtarëve të komisioneve parlamentare në kuadër të projektit “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”, zbatuar nga IDM, Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS) dhe Citizens Channel, me mbështetjen financiare të Qeverisë Britanike. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë dokument janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe opinionet e qeverisë britanike.