Skip to content Skip to footer

Përkthimi ne shqip dhe publikimi i botimit “ Njohja e Vlerave në Policim”

Departament: CESA
When: 1 Nëntor, 2007 to 30 Prill, 2008
Project Description: 

Donator: NISPAcee, Raiffeisen Bank Shqipëri

Police Executive Research Forum (PERF), një institut kërkimor amerikan, bazuar në Uashington i mundësoi IDN-së të drejtën për të përkthyer dhe publikuar në shqip një nga punët e tij më me vlerë “Njohja e vlerave në policim: Sfida e matjes së performancës së Policisë.” Me anë të kësaj iniciative, IDN synoi të sjellë praktikat më të mira ndërkombëtare dhe të kontribuojë për proceset e reformimit të Policisë shqiptare.

buy sildalis online buy sildalis online generic

Përveç hartimit të publikimit (në shqip) u krye dhe shpërndarja e tij tek institucionet e interesuara në Kosovë dhe Maqedoni.

buy flexeril online buy flexeril online generic