Për një AMSHC më pranë shoqërisë civile

Thuajse një vit më parë Qeveria shqiptare dhe shoqëria civile (SHC) dakortësuan prioritetet dhe u angazhuan për konsolidimin e një mjedisi mundësues të sektorit. Përmirësimi i kuadrit rregullator dhe i praktikave të punës së Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) ishte një prej angazhimeve të cilat ndërmorrën bashkarisht përfaqësues shtetërorë dhe të sektorit civil. Qëllimi i këtij dokumenti të hartuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është nxitja e një procesi diskutimesh dhe platforme për përmirësimin e rolit dhe kontributit të AMSHC në zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile në vend.

Klikoni për variantin anglisht.

Download

Varianti shqip.

Download