Skip to content Skip to footer

Manuali: Tirana FLET! Strukturat komunitare në Shqipëri

tirana flet kapak

Ky manual synon të prezantojë një alternativë ndryshe për qeverisjen, të ndajë vizionin e saj të përbashkët dhe të inkurajojë institucionet qendrore dhe lokale në iniciativën e tyre për të ndjekur dhe krijuar partneritet me qytetarët si një subjekt i rëndësishëm ndryshimi. Ky manual është botuar në kuadër të Projektit Tirana FLET, zbatuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen financiare të LëvizAlbania. Klikoni për versionin Anglisht dhe Shqip