Skip to content Skip to footer

Forumet Politike të të Rinjve për Fushatë Efektive

Departament: LGID
When1 Shkurt, 2005 to 30 Qershor, 2005
Project Description: 

Zona: Shqipëria
Donatorët: Fondacioni Alfred Mozer

Qëllimi i projektit ishte të ndërtonte dhe rriste kapacitetet e udhëheqësve politikë të rinj mbi organizimin e fushatave profesionale duke promovuar përdorimin e teknikave të fushatave moderne dhe të civilizuara brenda organizatave politike të të rinjve. Trajnues nga Fondacioni Alfred Mozer (në bashkëpunim me IDN-në) zhvilluan një trajnim për 30 anëtarë të forumeve të të rinjve të partive të ndryshme politike.