Skip to content Skip to footer

Dokument politikash: Parajsa e fshehur – Ekonomia e fshehur dhe Shmangia e taksave në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë

 

Dokument politikash: Parajsa e fshehur – Ekonomia e fshehur dhe Shmangia e taksave në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë Ky dokument politikash trajton efektet e evazionit fiskal dhe mashtrimit, duke qenë vetëm një pjesë e aktiviteteve të fshehura ekonomike, bazuar në vrojtimin e kryer në vendet përkatëse të Ballkanit: Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë. Politikat që synojnë këtë fenomen rrisin të ardhurat e qeverisë, por gjithashtu rrisin drejtësinë e sistemit tatimor, përmirësojnë pranimin e taksave dhe besimin tek qytetarët dhe bizneset e tij, promovojnë të drejtat e njeriut dhe mundësojnë mbrojtjen e duhur për më të cenuarit në shoqëritë tona. Klikoni për të shkarkuar përmbledhjen në Anglisht dhe Shqip