Skip to content Skip to footer

Botim – Për komunitete të qëndrueshme përmes Shkollës Qendër Komunitare si qasje shumaktoriale

Në kuadër të përpjekjeve tona për promovimin e qasjes shumaktoriale Shkolla Qendër Komunitare në nivel vendor, kemi përgatitur dhe sjellim pranë jush botimin “Për komunitete të qëndrueshme përmes Shkollës Qendër Komunitare si qasje shumaktoriale”.

Duke ndarë përvojën pozitive të krijuar përgjatë pesë viteve të angazhimit tonë në zbatimin e qasjes shumaktoriale SHQK në nivel vendor, ky botim do të shërbejë si një mjet pune për të gjithë aktorët e përfshirë – shkollë, bashki, polici, komunitet e të rinj – në bashkërendimin e punës për zbatimin e modelit SHQK.