sqen

IDM activities

Takim konsultativ për “Ridimensionimin e Strukturave Komunitare”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Departamenti Qeverisja Vendore dhe Zhvillimi i Integruar (LGID) zhvilloi më datë 24.02.2015, në ambientet e Komisionit për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut pranë Kryesisë së Kuvendit, një takim konsultativ në kuadër të projektit “Ridimensionimi i Strukturave Komunitare” mbështetur nga USAID-PLGP …

Read More »

Conference: “Improving parliamentary capacities for better governance of the security sector in Albania”

January 27th, 2015, Hotel Rogner Tirana In Albania operate seven intelligence services. Only two of them, the State Informative Service and Defence and Security Intelligence Agency have relevant organic laws. Five other intelligence services need a comprehensive legal support, whereas they continue to lack parliamentary oversight and control role. The issues …

Read More »