sqen

IDM activities

Women Economic Cluster Business Plan

The business plan is the output of a long process of discussions, research and analysis conducted with the participation of group members. This plan is founded on the development of an entrepreneurship that improves competitiveness of group members’ farms, reduces processing costs, and significantly improves access to market for the …

Read More »

Konferencë: Bashkëpunimi Rajonal në Fushën e Drejtësisë dhe Sigurisë

19 Shtator 2014; Hotel Tirana Internacional Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, organizoi në datën 19 Shtator 2014, tek Hotel Tirana Internacional, konferencën me titull “Drejtësia dhe siguria si faktorë bashkëpunimi rajonal”. Konferenca është pjesë e Forumit të Hulumtimeve …

Read More »