Skip to content Skip to footer

Manuali për Ngritjen dhe Funksionimin e Observatorit Qytetar

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje është një nga komponentët kryesorë të një demokracie.

buy glucophage online buy glucophage online generic

Baza për zhvillimin e mekanizmave që synojnë rritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje është niveli vendor.

buy avanafil online buy avanafil online generic

Për të nxitur këtë pjesëmarrje, IDM ka hartuar Manualin për Ngritjen dhe Funksionimin e Observatorit Qytetar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorëve Qytetarë”.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/manuali_i_observatorit_qytetar_2014.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]