sqen

new_EN

Tryeza Diskutimi Rajonale mbi Integritetin Policor si Mjet në Luftën kundër Korrupsionit

Në vijim të perpjekjeve dhe aktiviteteve për forcimin e integritetit në  Policinë e Shtetit (PSH), IDM në koordinim me Drejtorinë e Performancës dhe Standardeve Profesionale të PSH, zhvilluan kater tryeza diskutimi rajonale me përfaqësim të gradave dhe moshave të ndryshme gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2015 në Fier, Pogradec, Lezhe dhe Tiranë. Keto tryeza u realizuan …

Read More »

Information sessions on addressing and preventing religious radicalism and violent extremism among secondary education institutions

IDM has organized information sessions gathering 120 representatives: pedagogical staff of high schools, Regional Directories of Education and Educational Offices of municipality of Pogradec, Cërrik, Përrenjas, Librazhd, Bulqizë and Kukës. These meetings are organised in November 2015 in framework of the awareness process initiated from IDM to prevent religious radicalism and …

Read More »

SEEDS project: First training workshop

The first SEEDS workshop was held on October 13-15, 2015 in Belgrade, Serbia. Nineteen people from seven consortium partner institutions were present; including SEEDS Advisory Board member and Associate Director of the UK Data Archive Hilary Beedham attended the workshop. The meeting provided an overview of best practices and how to …

Read More »

Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është duke zbatuar projektin: “Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë”. Projekti financohet nga UNDP Albania. Planet Operacional të Zhvillimi Lokal janë pjesë e paketës gjithëpërfshirëse të qeverisë për implementimin e reformës administrative territoriale. Përgatitja e Planeve vjen …

Read More »

Information sessions on “Religious radicalism and violent extremism” in Albania

IDM has recently started an advocacy process with central government institutions on religious radicalism and violent extremism in Albania. In the framework of this process, on October 9 and 13, 2015 IDM organized two information and discussion sessions with representatives of different central government institutions. The first session gathered representatives …

Read More »