sqen

LGID Publications

Handbook: Tirana SPEAKS! Community structures in Albania

This handbook seeks to introduce a different alternative to governance, share its common vision, and encourage central and local institutions in their initiative to pursue and establish partnership with citizens as an important subject to change. This handbook is published in the framework of the Tirana Speaks Project, implemented by the Institute for Democracy and Mediation …

Read More »

Raport: Ridimensionimi i Strukturave Komunitare në Shqipëri

Raporti për Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri u prezantua per here te parë në tryezën e organizuar nga IDM ne mars 2015. Nisma për ridimensionimin e strukturave komunitare u riiniciua në momentumin politiko-shoqëror të krijuar në vend me realizimin e konsolidimit territorial për t’iu përgjigjur njëherazi dy objektivave të rëndësishëm: së pari, …

Read More »

On drafting of the National Crosscutting Strategy for Decentralization and Local Governance (2015-2020)

This document was prepared in the framework of the Monitoring and Evaluation of Decentralization Process in Albania Project funded by the Embassy of Swiss Confederation in Albania. This is a monitoring report on drafting of the National Crosscutting Strategy for Decentralization and Local Governance (2015-2020). It relies on experts’ analysis …

Read More »