sqen

LGID Publications

Raport mbi Perceptimin e Qytetarëve mbi Ofrimin e Shërbimeve

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në kuadër të projektit ‘OpenALB: “Partneriteti ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve në luftën kundër korrupsionit dhe promovimit të qeverisjes së mirë”,  ka zhvilluar studimin “Perceptimi i qytetarëve mbi ofrimin e shërbimeve në nivel vendor” ne bashkitë Fier dhe Shkodër. …

Read More »

Handbook: Tirana SPEAKS! Community structures in Albania

This handbook seeks to introduce a different alternative to governance, share its common vision, and encourage central and local institutions in their initiative to pursue and establish partnership with citizens as an important subject to change. This handbook is published in the framework of the Tirana Speaks Project, implemented by the Institute for Democracy and Mediation …

Read More »

Raport: Ridimensionimi i Strukturave Komunitare në Shqipëri

Raporti për Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri u prezantua per here te parë në tryezën e organizuar nga IDM ne mars 2015. Nisma për ridimensionimin e strukturave komunitare u riiniciua në momentumin politiko-shoqëror të krijuar në vend me realizimin e konsolidimit territorial për t’iu përgjigjur njëherazi dy objektivave të rëndësishëm: së pari, …

Read More »

On drafting of the National Crosscutting Strategy for Decentralization and Local Governance (2015-2020)

This document was prepared in the framework of the Monitoring and Evaluation of Decentralization Process in Albania Project funded by the Embassy of Swiss Confederation in Albania. This is a monitoring report on drafting of the National Crosscutting Strategy for Decentralization and Local Governance (2015-2020). It relies on experts’ analysis …

Read More »

Decentralization Strategy 2014 – 2020

In the framework of monitoring and evaluating decentralization in Albania, the Institute for Democracy and Mediation (IDM) conducted a survey to measure the perception of the local and central stakeholders and other interest groups on the process of development and content of the Decentralization Strategy. This policy brief– the seventh one produced by IDM – presents the …

Read More »