Skip to content Skip to footer

Workshop Rajonal| Nxitja e Rrjeteve Qytetare Lokale dhe avancimi i çështjeve në Parlament | 29 janar 2021

Ky aktivitet është i hapur për të gjithë organizatat dhe aktivistë të shoqërisë civile, grupe interesi formale dhe joformale në qarkun Elbasan, Berat dhe Korcë që janë të interesuar të sjellin në vëmendjen e Parlamentit një çështje ose problematikë me rëndësi për zonën ku ushtrojnë veprimtarinë apo për grupin që përfaqësojnë.
 
Folësit kryesorë:
• Ema Andrea
• Blendi Kajsiu
• Erion Kristo
 
Në vijim të këtij workshop-i, IDM dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) në bashkëpunim me OShC-të dhe grupet e interesit në të gjithë vendin që kanë propozuar çështjet dhe të tjera që do të bashkohen në vijim të kësaj serie workshopesh rajonale, do të vijojnë punën duke ofruar asistencën dhe ekspertizën e nevojshme për adresimin e tyre me anë të hapave konkrete.
 
Për të aksesuar aktivitetin ne zoom, lutemi bëni regjistrimin në link. Pas regjistrimit do të merrni konfirmimin me e-mail me detajet për të aksesuar aktivitetin:

• Workshop Tiranë, Dibër, Durrës | 29 janar 2021: https: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdOGurTstG9Fe3FjVBEd2pKxSIfz5Kr02

*Ne do të jemi online duke filluar nga ora 14:30.
 
Për të propozuar një çështje apo problematikë që mund ta adresojmë pranë Parlamentit me anë të kësaj nisme, ju lutem plotësoni formën e shkurtër brenda datës 28 janar 2021 për Workshop Tiranë, Dibër, Durrës:
https://forms.gle/tfEPuBWjH3iir5ZdA 
 
Ky aktivitet vjen në kuadër të një nisme që IDM dhe KSHH po zbatojnë dhe ka si objektiv krijimin e një mjedisi lehtësues për përfshirjen aktive qytetare në proceset në proceset legjislative dhe vendimmarrëse në Parlament si një mjet për të rritur llogaridhënien dhe transparencën e këtij institucioni dhe përfaqësuesve të zgjedhur.

Kjo iniciativë është në kuadrin e “Mbështetjes për Parlamentin dhe Edukimin Qytetar në Shqipëri” (PACEP), një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Instituti Demokratik Amerikan (NDI).
buy acyclovir online buy acyclovir online generic