Skip to content Skip to footer

Vlerësim i Rolit të Institucioneve të Pavarura në ecurinë e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

Ky punim kërkimor analizon Institucionet e Pavarura të Mbikëqyrjes (IPM) në Shqipëri.

buy orlistat online buy orlistat online generic

 IPM-të përfshijnë institucionet të cilat krijohen nga Kuvendi dhe që raportojnë përpara tij. Ato përbëjnë një pjesë kryesore të qeverisjes demokratike të sektorit të sigurisë.

buy levaquin online buy levaquin online generic

Së bashku me pushtetin ekzekutiv, legjislativin dhe gjyqësorin IPM-të kontribuojnë për të mbajtur sektorin e sigurisë të përgjegjshëm kundrejt përfaqësuesve civilë të zgjedhur.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/vleresim_i_rolit_te_institucioneve_te_pavarura_ne_ecurine_e_reformes_se_sektorit_te_sigurise_2011.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]