Skip to content Skip to footer

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri 2014

 

anti corruption imageRaporti i Vlerësimit të Korrupsionit 2014, vlerëson progresin e anti-korrupsionit në Shqipëri, duke eksploruar lidhjen midis politikave qeveritare anti-korrupsion, strukturave institucionale të qeverisë dhe nivelin e shfrytëzimit të korrupsionit.
Motivimi mbas kësaj qasjeje të tillë është se ndërtimi institucional i qeverisjes përcakton rregullat legjitime për të gjithë sektorët e shoqërisë. Korrupsioni është një shkelje e këtyre rregullave i cili ka si qëllim interesat private. Kjo ndodh kur rregullat e vendosura
janë jofunksionale ose kur zyrtarët publikë me qëllim shkelin normat institucionale, ligje, etj në mënyrë që të përfitojnë dhe / ose sigurojnë privilegje për të tjerët.

Klikoni ketu per raportin: Shqip  Anglisht