Skip to content Skip to footer

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore

buy levaquin online buy levaquin online generic

Në kuadër të fuqizimit të demokracisë në vendimmarrjen vendore në Bashkinë Shijak përmes ngritjes dhe mirëfunksionimit të Observatorit Qytetar u realizuan monitorime nga grupet e punës së observatorit me asistencën e stafit të IDM-së me qëllim nxitjen e transparencës publike, përmirësimin e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së qeverisjes vendore.

Ky raport vlerësimi për performancën e Bashksië Shijak është përgatitur nga Observatori Qytetar i Bashkisë Shijak mbështetur nga Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe nga Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile.

buy prednisone online buy prednisone online generic

[button linking="default" link="http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/raporti_i_vleresimit_observatori_qytetar_2014.pdf" align="left" size="medium" type="standard" style="solid" icon="download" title="Download"]Download[/button]