Skip to content Skip to footer

Menaxhimi i emergjencave civile ne Shqiperi

 

Ky studim bën një analizë të shkurtër të anëve të forta dhe të dobëta të “Reduktimit të Rrezikut të Fatkeqësive” (RRF) ashtu dhe “Mbrojtjes Civile” (MC) në Shqipëri e disa vende të tjera si dhe sugjeron disa fusha të mundshme e të dobishme bashkëpunimi për menaxhimin e emergjencave civile në të ardhmen.

Download