sqen

Uncategorized @sq

Eni Almeta

Eni Almeta mban pozicionin e Oficeres së Financës në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Ajo është përgjegjëse për operacionet e përditshme financiare dhe për përgatitjen e raporteve të brendshme financiare, analizën e kostos, pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, dhe raporteve të tjera të kërkuara. Ajo koordinon përgatitjen dhe shpërndarjen …

Read More »

Iliada Korçari

Iliada Korçari është hulumtuese dhe koordinatore projekti në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, në të cilin ka fokus kërkimor qeverisjen dhe studimet rajonale. Fushat e saj të kërkimit janë nacionalizmi, shtetndërtimi dhe mendimi modern e bashkëkohor. Ajo ka punuar për disa vjet në administratën publike, në sektorin e politikave kulturore; …

Read More »

Jetnor Kasmi

Jetnor Kasmi është një Menaxher Projekti që ndjek kryesisht politikat e zhvillimit dhe ekonominë politike. Interesat e tij përfshijnë konfliktin kulturor dhe sigurinë, migracionin, arsimin dhe qeverisjen me pjesëmarrje. Para IDM, z. Kasmi punonte si Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. …

Read More »

Gjergji Vurmo

Gjergji Vurmo është Drejtor Programi pranë IDM dhe një studiues i lartë për qeverisjen e mirë, shoqërinë civile, sigurinë dhe pranimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai është autor i shumë studimeve të IDM dhe raporteve lidhur me zhvillimin e shoqërisë civile, qeverisjen dhe anti-korrupsionin, procesin e anëtarësimit …

Read More »

Evelina Azizaj

Evelina Azizaj është Menaxhere Programi për Qeverisjen Lokale dhe Zhvillimin e Integruar në IDM. Ajo menaxhon dhe koordinon programe në fushën e qeverisjes lokale, decentalizim, zhvillim lokal të integruar dhe fuqizim të komunitetit, duke mundësuar udhëzim dhe drejtim si dhe duke ndërtuar partneritete e komunikim të vazhdueshëm me palët e …

Read More »

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi është Menaxher i Programit të Sigurisë në IDM. Puna dhe interesat e tij kërkimore lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare, mbrojtjen, terrorizmin, zgjidhjen e konfliktit, ekstremizmin e dhunshëm, praktikat e antikorrupsionit, integritetin e sektorit publik dhe qeverisjen e mirë. Më herët, Redioni ka shërbyer për 7 vjet si oficer …

Read More »

Rovena Sulstarova

Rovena Sulstarova është Menaxhere e Programit të Qeverisjes. Përvoja e saj në punë përfshin angazhime në sektorin publik dhe atë të arsimit të lartë, si edhe në menaxhimin e projekteve dhe programeve të financuara nga donatorë në fushën e arsimit. Rovena ka mbajtur pozicione drejtuese në  administratën publike, në institucionin …

Read More »