sqen

Uncategorized @sq

Jetnor Kasmi

Jetnor Kasmi është një Menaxher Projekti që ndjek kryesisht politikat e zhvillimit dhe ekonominë politike. Interesat e tij përfshijnë konfliktin kulturor dhe sigurinë, migracionin, arsimin dhe qeverisjen me pjesëmarrje. Para IDM, z. Kasmi punonte si Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. …

Read More »

Neada Muçaj

Neada Muçaj është asistente e komunikimit, hartimit, editimit dhe publikimit të përmbajtjes në ëebsite e IDM dhe të gjitha platformat sociale. Ajo luan një rol të rëndësishëm në implementimin e startegjisë së komunikimit dhe cilësisë së përmbajtjes së publikuar online. Gjithashtu, Neada ndihmon në hartimin e raportit të komunikimit dhe …

Read More »

Reald Keta

Reald Keta punon si koordinator projekti dhe hulumtues për qeverisjen, anti-korrupsionin, procesin elektoral dhe financat e partive politike. Z. Keta zotëron një Master Shkencor në Drejtësi nga Univeristeti i Tiranës. Që prej vitit 2012, ai ka punuar kryesisht në sektorin e OJF si ekspert ligjor në çështjet elektorale me KRIIK …

Read More »

Gjergji Vurmo

Gjergji Vurmo është Drejtor Programi pranë IDM dhe një studiues i lartë për qeverisjen e mirë, shoqërinë civile, sigurinë dhe pranimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Puna e tij fokusohet në qeverisjen, Bashkimin Evropian dhe një sërë problemesh lidhur me sigurinë, përfshirë këtu radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. …

Read More »

Evelina Azizaj

Evelina Azizaj është Menaxhere Programi për Qeverisjen Lokale dhe Zhvillimin e Integruar në IDM. Ajo menaxhon dhe koordinon programe në fushën e qeverisjes lokale, decentalizim, zhvillim lokal të integruar dhe fuqizim të komunitetit, duke mundësuar udhëzim dhe drejtim si dhe duke ndërtuar partneritete e komunikim të vazhdueshëm me palët e …

Read More »

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi është Menaxher i Programit të Sigurisë. Puna e tij kërkimore dhe interesat e tij lidhen me problemet e sigurisë kombëtare, mbrojtjen, terrorizmin, zgjidhjen e konfliktit, ekstremizmin e dhunshëm, praktikat e antikorrupsionit, integritetin e sektorit publik dhe qeverisjen e mirë. Më parë, Redion ka shërbyer si oficer në Ushtrinë …

Read More »

Rovena Sulstarova

 Rovena Sulstarova është menaxhere programi dhe hulumtuese pranë IDM Albania. Interesat e saj kryesore të kërkimit janë anti-korrupsioni, transparenca, integriteti dhe edukimi. Gjithashtu, Rovena është eksperte ligjore e brendshme e IDM që ndihmon me legjislacionin dhe projektet juridike. Përvojat e saj të punës përfshijnë pozicione drejtuese në administratëm publike dhe …

Read More »

Alban Dafa

Alban Dafa i është bashkuar stafit të IDM si hulumtues në qeverisje dhe siguri. Fillimisht ai ka shërbyer në Forcat Detare Shqiptare si komandant i varkave të patrullës, lundërtar dhe hidrograf. Gjatë kësaj kohe, ai është angazhuar me programet e standardizuara të NATO dhe në përpjekje të vetë-iniciuara për të …

Read More »

Leonie Vrugtman

Leonie Vrugtman është hulumtuese dhe koordinatore projekti e cila punon kryesisht në tema si qeverisja e mirë, përgjegjësia institucionale, pranimi në BE dhe ekstremizmi ekstrem. Leonie është autore e disa artikujve mbi kundër-narrativat për ekstremizmin e dhunshëm, gazetarinë reflektuese dhe përgjegjësinë institucionale në Shqipëri. Puna e saj aktuale fokusohet në rezistencën e …

Read More »

Nesila Koka

Nesila Koka është menaxhere projekti në IDM, e fokusuar kryesisht në projekte për rezistencën e komunitetit, ekstremizmin e dhunshëm, etj,. Që prej vitit 2014, ajo është përfshirë në menaxhimin e disa projekteve, nga përvoja e saj e mëparshme në qeverisjen lokale dhe organizatat e shoqërisë civile në fushën e aftësive …

Read More »