sqen

Uncategorized @sq

Genta Hoxha

Genta Hoxha është menaxhere projekti pranë IDM, përgjegjëse për projektet “Shkolla Qendër Komunitare”, fokusuar në hartimin e masave parandaluese shumë sektoriale për të fuqizuar komunitetet lokale. Roli i saj përfshin menaxhimin e aktiviteteve dhe nismave në nivelin vendor në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm mes të rinjve, me synim rritjen …

Read More »

Anxhela Bruci

Anxhela është oficere projekti, e fokusuar në administrimin publik, mirëqeverisjen, parandalimin e krimit dhe fuqizimin ekonomik të grupeve të disavantazhuara dhe/ose vulnerabël. Ajo zotëron një Master në Krimin Ndërkombëtar dhe Drejtësi nga Universiteti i York-ut, Mbretëria e Bashkuar, ka fituar çmimin e artë York për performancën e saj gjatë studimeve …

Read More »

COVID-19 and Kosovo: a triple crisis

COVID-19 and Kosovo: a triple crisis   *This blog is published as part of the regional blogging initiative “Tales from the Region” on the experience of western Balkan countries with the COVID-19 Pandemic, published between 24 June 2020 and 6 July 2020. The initiative is coordinated by Res Publica (North …

Read More »

Eni Almeta

Eni Almeta mban pozicionin e Oficeres së Financës në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Ajo është përgjegjëse për operacionet e përditshme financiare dhe për përgatitjen e raporteve të brendshme financiare, analizën e kostos, pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, dhe raporteve të tjera të kërkuara. Ajo koordinon përgatitjen dhe shpërndarjen …

Read More »

Iliada Korçari

Iliada Korçari është hulumtuese dhe koordinatore projekti në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, në të cilin ka fokus kërkimor qeverisjen dhe studimet rajonale. Fushat e saj të kërkimit janë nacionalizmi, shtetndërtimi dhe mendimi modern e bashkëkohor. Ajo ka punuar për disa vjet në administratën publike, në sektorin e politikave kulturore; …

Read More »