Besimi Publik – Sfidë për Policinë Nr. 5

Botimi i pestë “Besimi Publik – Sfidë për Policinë” vjen pas Konferencës Kombëtare me të njëjtin titull që synonte përmbledhjen e aktivitetit njëvjeçar të realizuar në bashkëpunim me Policinë e Shtetit në nivel kombëtar e njëkohësisht me shumë institucione të tjera në nivel vendor. Çështjet kryesore të kësaj sipërmarrjeje përcillen edhe nëpërmjet botimit, por, si drejtues i këtij programi, në këtë prezantim do të desha të ndalesha në disa nga çështjet më kryesore të aktivitetit dhe të objektivave e koncepteve bazë të tij.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/besimi20publik205.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]