Skip to content Skip to footer

Aplikimi i sistemit te PPBE ne FA te RSH per nje menaxhim me te mire te burimeve te mbrojtjes

 

Autori i ketij punimi doktorature eshte Studiuesi i Larte prane IDM Z. Foto Duro.

Download