Skip to content Skip to footer

Z. Foto Duro, studiuesi i ftuar prane Qendres Kosovare per Studime te Sigurise (KCSS)

 

Studiuesi i IDM Z.Foto Duro është ftuar prane Qendres Kosovare per Studime te Sigurise për një periudhë dyjavore, duke filluar nga 16 Mars 2015, si pjesë e Forumit Hulumtues për Siguri Beograd-Prishtinë-Tiranë.

Kolonel (në rezervë) Foto Duro u diplomua në 1981 në Akademinë Ushtarake “Skënderbeg” në Tiranë. Ai ka përfunduar  studimet post-universitare në Akademinë e Mbrojtjes në Tiranë (1993) dhe në Kolegjin e Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, në ShBA (2002). Gjithashtu, ai ka marrë kryer një numër specializimesh të tjera jashtë vendit, për sigurinë globale dhe menaxhimin e burimeve të mbrojtjes (ShBA, Gjermani dhe Zvicër).  Z.Duro ka përfunduar studimet e doktoratës në Akademinë e Mbrojtjes së Tiranës (2013), me fokus “Përmirësimi planifikimit të mbrojtjes në Forcat e Armatosura Shqiptare”. Për më shumë se 30 vjet të karrierës së tij ushtarake, ai ka shërbyer në pozicione të ndryshme në njësitë ushtarake, nga niveli i kompanisë deri në atë të divizionit si dhe në Shtabin e Përgjithshëm (Drejtor i Shtabit) dhe Ministrinë e Mbrojtjes (Drejtor për Politikat). Në këto pozicione, ai ka qenë i përfshirë në përgatitjen e një numri dokumentesh strategjike dhe raporte për NATO-n, në kuadër të Planit të Veprimit për Anëtarësim.

Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Z.Foto do të angazhohet në hartimin e dokumentit të politikave “Bashkëpunimi Shqipëri-Kosovë në fushën e mbrojtjes”. Qëllimi i këtij dokumenti është të shqyrtojë nivelin e këtij bashkëpunimi, duke filluar kryesisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sa i qëndrueshëm dhe efektiv ka qenë ky bashkëpunim, vështirësitë e mungesat që konstatohen dhe çfarë mund të bëhet më mirë në të ardhmen për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes midis dy vendeve.