Skip to content Skip to footer

Udhëzues për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit publik

Ky dokument është një guidë gjithëpërfshirëse dhe një version i përmbledhur dhe praktik i Metodologjisë të vlerësimit të riskut dhe zhvillimit të planeve të integritetit  të miratuar nga Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordiatorit Kombëtar Antikorrupsion.

Udhëzuesin e plotë mund ta shkarkoni këtu. 

Ky publikim është realizuar në kuadër të projektit “Forcimi i integritetit për përmirësimin e shërbimeve publike” zbatuar nga IDM me mbështetjen financiare të Ambasadës Suedeze në Tiranë Embassy of Sweden in Tirana.