Skip to content Skip to footer

TRAJNIMI PËR MODULIN E TRETË EUTEx NË TIRANË: Puna me gratë, të miturit dhe komunitetet

TRAJNIMI PËR MODULIN E TRETË EUTEx NË TIRANË: Puna me gratë, të miturit dhe komunitetet

Rritja e sigurisë nga veprat e dhunshme për shkaqe ideologjike varet nga shkëputja dhe ri-integrimi i suksesshëm i autorëve të këtyre veprave. Kjo mund të arrihet nëpërmjet një kuadri ndër-institucional dhe ndër-disiplinor me praktika efektive të bazuara në fakte, bashkëpunim ndërmjet palëve të interesit, vlerësim të plotë të riskut dhe monitorim i ecurisë që prej fillimit.

Nëpërmjet projektit EUTEx, është krijuar një kuadër i tillë duke u mbështetur në njohuritë, aftësitë dhe modelet evropiane. Nëpërmjet metodave novatore të trajnimit, EUTEx zhvilloi një kurs trajnimi duke u mbështetur në praktikat më të mira në Evropë. Projekti zhvilloi gjithsej tre module trajnimi gjatë vitit 2023, ku morën pjesë  punonjës te shërbimit te provës dhe burgjeve nga shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Dy trajnimet e para të këtij projekti u zhvilluan në Vjenë me fokus tek Radikalizimi dhe vlerësimi i riskut, dhe në Stokholm me fokus tek Shkëputja dhe ri-integrimi.

Në datat 24-26 maj 2023 zhvilluam në Tiranë trajnimin për modulin e tretë të EUTEx me fokus tek Puna me gratë, të miturit, dhe komunitetet. Në ditën e parë të trajnimit, pjesëmarrësit e shteteve të ndryshme evropiane kishin mundësinë të njiheshin me praktikat shqiptare të ri-integrimit gjatë takimit rrjetëzues në Tiranë.

buy vibramycin online buy vibramycin online generic

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri, njësitë përgjegjëse për punën me të rikthyerit, organizatat e shoqërisë civile dhe komunitetet fetare. Më tej, pjesëmarrësit vizituan Qendrën WCDC në Elbasan, ku u njohën më nga afër me punën ri-integruese të kësaj organizate në terren. Dy ditët e tjera të programit vijuan me trajnimet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe IFAK e.

buy amitriptyline online buy amitriptyline online generic

V. Bochum.

Me financimin e Bashkimit Evropian, EUTEx zbatohet nga një konsorcium evropian prej 13 organizatash dhe institucionesh, nën drejtimin Institutit të Austrisë për Marrëdhënie Ndërkombëtare (oiip).

buy symbicort online buy symbicort online generic

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim është organizata zbatuese në Shqipëri.

Për më shumë rreth EUTEx: www.eutex.eu