Skip to content Skip to footer

Takimi i parë i Grupit Drejtues të SHQK në Kamëz

Takimi lancues i Shkollës si Qendër Komunitare në Kamëz

Takimi i parë i grupit drejtues dhe nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit, shënoi fillimin e projektit te ri të Shkollës si Qendër Komunitare në Kamëz

Tirana, 25 Korrik 2019 – Sot në mjediset e Bashkisë Kamëz u mbajt takimi i parë i Grupit Drejtues të projektit “Për fuqizimin e Komunitetit Lokal nëpërmjet modelit Shkolla Qendër Komunitare”. Firmosja e marrëveshjeve të bashkëpunimit shfaqi vullnetin e institucioneve lokale për të marrë hapa konkretë ndaj të rinjve dhe grave.

“Fuqizimi i komuniteteve lokale në parandalimin e çdo lloj forme të ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet bashkëpunimit ndër-sektoriale” është një projekt 12 mujor, i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Qendra Botërore e Ekselencës për ekstremizmin e dhunshëm HEDAYAH, ka filluar zbatimin në korrik 2019.

Projekti është në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Kamëz, Policinë e Shtetit dhe Zyrën Arsimore Vendore.

Qëllimi i projektit është rritja e bashkëpunimit midis institucioneve vendore për t’ju ofruar të rinjve dhe grave aftësitë dhe mjetet e duhura për të rritur mundësitë e tyre të punësimit, perspektivën sociale-ekonomike dhe një ndjenjë të përkatësisë në komunitet. Objektivat kryesore janë:

  • Me fokus në nevojat e Shkollës së mesme “Ibrahim Rrugova” dhe të komunitetit të mësuesve, studentëve dhe prindërve do të ngremë së bashku një model gjithëpërfshirës e të qëndrueshëm “Shkolla Qendër Komunitare”
  • Trajnime profesionale ndaj të rinjve dhe grave për të rritur pjesëmarrjen e tyre në komunitet si dhe pranë institucioneve lokale në Kamëz.
  • Veprimtari advokimi të cilat adresojnë prioritetet e të rinjve dhe grave midis aktorëve në nivel lokal dhe kombëtar.