Skip to content Skip to footer

Takime informuese ndërmjet stafeve të shkollave të mesme mbi adresimin dhe parandalimin e radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm tek të rinjtë

radikal dalina

IDM, në kuadër të projektit “Parandalimi i radikalizmit fetar tek të rinjtë”, gjatë muajit Nëntor 2015 ka organizuar aktivitete ndërgjegjësimi me rreth 120 përfaqësues të stafeve pedagogjike të shkollave të mesme, drejtorive arsimore rajonale dhe zyrave arsimore të bashkive Pogradec, Cërrik, Përrenjas, Librazhd, Bulqizë dhe Kukës.

Këto takime kanë patur për qëllim informimin e stafeve pedagogjike (kryesisht mësues të lëndëve shoqërore dhe mësusve kujdestarë), psikologëve dhe drejtuesve të shkollave mbi gjetjet e studimit të IDM-së.

buy augmentin online buy augmentin online no prescription

Pjesëmarrësit në takime janë njohur me gjetjet e studimit për zonat respektive, faktorët kryesorë nxitës që çojnë drejt këtij fenomeni, shkalla e zhvillimit të tij për secilën zonë, krahasuar dhe më shkallën e zhvillimit në vend.

buy priligy online buy priligy online no prescription

Pjesëmarrësit janë njohur dhe me rekomandimet e nxjerra nga studimi, duke sjellë në qendër të vëmendjes rolin që shkollat dhe mësuesit luajnë në trajtimin e radikalizmit fetar dhe ektremizmit të dhunshëm me grupmoshat e reja.

buy vardenafil online buy vardenafil online no prescription

radikal dalina 2Gjatë këtyre takimeve janë evidentuar problematika të mundshme për identifikimin e hershëm të këtij fenomeni ndërmjet nxënësve, roli që shkollat duhet të luajnë për tu bërë promotorë të ndërgjegjësimit mbi bashkëjetesën fetare tek nxënësit si dhe përqasjet e mundradikal dalina 3shme për trajtimin dhe parandalimin e radikalizmit fetar, ektremizmit të dhunshëm dhe adresimin e paragjykimeve apo diskriminimit me baza fetare.

Gjatë muajve dhjetor 2015-janar 2016, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, në kuadër të nismës #Së bashku, është duke realizuar së bashku me organizata lokale dhe grupe joformale trajnime dhe aktivitete ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollave të mesme të qarqeve Korcë, Elbasan, Dibër, Kukës mbi rolin e të rinjve në parandalimin e radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm.