Skip to content Skip to footer

Shqipëria dhe Bashkimi Evropian

Tranzicioni i butë i pushteteve së bashku me përpjekjet e fundit të Shqipërisë për të plotësuar kriteret e BE-së duhet të kontribojë për ri-dimensionimin dhe rritjen e nivelit të marrëdhënieve me BE-në.

buy antabuse online buy antabuse online no prescription

Për të përmbushur pjesën e tij të marrëveshjes, Brukseli duhet që sipas parimit të reciprocitetit t’i japi Shqipërisë shpërblimin e pritur të ‘statusit të vendit kandidat’ në fund të vitit si edhe të ushtrojë një kondicionalitet të përcaktuar më mirë e më qartë.

buy symbicort online buy symbicort online no prescription

Shqip  Anglisht