Shqipëria dhe Bashkimi Evropian

Tranzicioni i butë i pushteteve së bashku me përpjekjet e fundit të Shqipërisë për të plotësuar kriteret e BE-së duhet të kontribojë për ri-dimensionimin dhe rritjen e nivelit të marrëdhënieve me BE-në. Për të përmbushur pjesën e tij të marrëveshjes, Brukseli duhet që sipas parimit të reciprocitetit t’i japi Shqipërisë shpërblimin e pritur të ‘statusit të vendit kandidat’ në fund të vitit si edhe të ushtrojë një kondicionalitet të përcaktuar më mirë e më qartë.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Shqiperia_dhe_BE_shtator-2013.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]