sqen

Rovena Sulstarova

 Rovena Sulstarova
Menaxhere e Programit për Qeverisjen (PhD cand.)

 Rovena Sulstarova është menaxhere programi dhe hulumtuese pranë IDM Albania. Interesat e saj kryesore të kërkimit janë anti-korrupsioni, transparenca, integriteti dhe edukimi. Gjithashtu, Rovena është eksperte ligjore e brendshme e IDM që ndihmon me legjislacionin dhe projektet juridike.

Përvojat e saj të punës përfshijnë pozicione drejtuese në administratëm publike dhe institucione arsimore. Për më shumë se 3 vjet, Rovena ka mbajtur pozicionin e ekspertes ligjore në zyrën e kryeministrit për ekonominë jashtëligjore. Rrjedhimisht, ajo është emëruar drejtuese e departamentit ligjor në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencave në Shqipëri dhe më pas shefe e stafit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

Rovena ka qenë anëtare e Këshillit Administrativ në Universitetin e Tiranës dhe ka qenë lektore në ligj dhe arsim në universitete shtetërore dhe private. Aktualisht ajo është pedagoge në lëndën Ligj dhe Politikat arsimore në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universitetit i Tiranës. Ajo zotëron një PhD në Departamentin e arsimit në Universitetin e Tiranës. Ajo zotëron MA për Studime Evropiane dhe BA në Juridik nag Fakulteti i Juridikut, Universiteti i Tiranës.

Rovena ka qenë anëtare e Këshillit Administrativ të Universitetit të Tiranës, dhe ka ligjëruar për Ligj dhe Arsim në universitetet publike dhe private. Ajo aktualisht është lektore për ligjin e arsimit dhe politikat arsimore në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Rovena ka një doktoraturë në Departamentin e Arsimit në Universitetin e Tiranës. Ajo ka një Master në Studime Evropiane dhe BA në Drejtësi nga Fakulteti i Drejtësisë, të dy nga Universiteti i Tiranës.

Rovena flet rrjedhshëm Shqip, Anglisht dhe Italisht dhe Gjermanisht në nivel fillestar.

Publikime:

  • Sulstarova, R (2017) “Zbatimi i procesit të Bolonjës në Shqipëri 2007-2015”, Gazeta Mesdhetare e Shkencave Sociale (5): 53-59.
  • Sulstarova, R (2015) “Reforma juridike në arsimin e lartë që përballet me problemet e shoqërisë shqiptare”, Studime sociale6 (3): 75-82.
  • Aliaj, B. & R. Çadri (Sulstarova) (2008) Një platformë për edukimin politik në Shqipëri. Tirana: Afrojdit.