Reforma e sektorit të sigurisë në Shqipëri: Sfidat dhe dështimet që nga rënia e komunizmit

Institute for European Policy, publikoi raportin “Demokracia e vonuar: Pengesat në tranzicionin politik Reforma e sektorit të sigurisë në Shqipëri: Sfidat dhe dështimet që nga rënia e komunizmit”. Ky është një përmbledhje e raporteve mbi reformat e demokracisë në vendet në tranzicion si Shqipëria, Gjeorgjia, Bjellorusia, Azerbajxhani, Ukraina dhe Kirgistani dhe mësime nga secila përvojë. Në këtë kuadër studiuesit e IDM, Mariola Qesaraku dhe Besnik Baka përgatitën raportin: Reforma e sektorit të sigurisë në Shqipëri: Sfidat dhe dështimet që nga rënia e komunizmit, i cili ishte pjesë e këtij botimi.