Raporti Vjetor 2021

Ky është raporti vjetor i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) për vitin 2021!

Raporti vjetor ofron një përmbledhje të punës kërkimore, aktiviteteve, financave dhe arritjeve të IDM gjatë vitit 2021.

IDM Albania do të vazhdojë të punojë për të forcuar demokracinë, qeverisjen, transparencën dhe llogaridhënien përmes programeve tona në Shqipëri.

Mund të shkarkoni raportin në anglisht këtu.

Kliko për të lexuar raportet e mëparshme.