Skip to content Skip to footer

Permbledhje e buletineve IDM 2022

Ju ftojmë të lexoni buletinet përmbledhës të aktiviteteve të organizuara nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të projekteve gjatë vitit 2022.

Në kuadër të projektit “Mbështetja e Luftës Kundër Pastrimit të Parave në Shqipëri”, mbështetur nga Departamenti i Shtetit i Sh.B.A, nëpërmjet American Bar Association – Rule of Law Initiative.

Buletini Nr.4 #AMLAlbania shtator-nëntor 2022

Buletini Nr.3. #AMLAlbania maj-gusht 2022

Buletini Nr.2. #AMLAlbania shkurt-prill 2022

Buletini Nr.1. #AMLAlbania nëntor 2021-janar 2022

Në kuadër të projektit “Shkolla Qendër Komunitare (SHQK) – Drejt rrjetit kombëtar të komuniteteve të qëndrueshme në Shqipëri”, mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri.

Buletin mujor:  Janar 2022 | Shkurt 2022 | Mars 2022 | Prill 2022 | Maj 2022 | Qershor 2022 | Shtator 2022 | Tetor 2022 | Nëntor 2022 | Dhjetor 2022

Buletin i dedikuar: Fushata My freedom Day 2022 | Java Amerikane #AmericaWeek 2022