Skip to content Skip to footer

Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria personale, kombëtare dhe rajonale

 

Tryezë e Rrumbullakët, 13 dhjetor 2013, Hotel Rogner

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka organizuar  sot më datë 13 dhjetor, në Hotel Rogner tryezën e rrumbullakët me tematikën “Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: Forumit Hulumtues mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë në të cilin marrin pjesë tre organizata partnere: Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Të tre organizatat gjatë muajit shtator 2013 kanë ndërrmarr një sondazh mbi perceptimet e opinionit publik në tre vendet e rajonit mbi marrdhëniet Serbi-Shqipëri në kuadrin e sigurisë personale, sigurisë kombëtare dhe integrimit në fushën e sigurisë.

Gjatë kësaj tryeze janë prezantuar gjetjet kryesore të sondazhit të kryer nga IDM, i cili informon mbi prirjet më të fundit të perceptimeve të opinionit publik shqiptar mbi këto fusha:

  • Sigurinë kombëtare dhe individuale
  • Besimin në institucionet e sigurisë në vend
  • Rreziqet e jashtme për sigurinë kombëtare
  • Bashkëpunimi dhe marrëdhëniet në fushën e sigurisë me vendet e rajonit Serbi dhe Kosovë

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga institucionet e sigurisë në vend, përfaqësues të shoqërisë civile, botës akademike dhe medias. Tematika dhe gjetjet e prezantuara kanë nxitur një debat gjithëpërfshirës mbi prirjet e opinionit publik shqiptar mbi sigurinë.

Për të lexuar prezantimin e plotë klikoni këtu.