Skip to content Skip to footer

Për komunitete të qëndrueshme përmes qasjes shumaktoriale “Shkolla Qendër Komunitare”

Përgjatë pesë viteve të fundit, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është angazhuar në zbatimin e qasjes shumaktoriale “Shkolla Qendër Komunitare” në nivel vendor falë mbështetjes së Ambasadës së SHBA-së në Shqipëri.

16 shkolla të mesme të përgjithshme dhe 14 bashki janë bërë pjesë e kësaj qasjeje, duke mundësuar nxitjen e bashkëpunimit aktiv të institucioneve vendore (Shkollë-Bashki-Polici e Shtetit) si dhe ndërveprimin e tyre me komunitetin dhe të rinjtë në përpjekje për të krijuar komunitete të qëndrueshme ndaj ekstremizmit të dhunshëm.

Konferenca kombëtare, e organizuar më 5 Prill 2022, për promovimin e “Shkollës Qendër Komunitare” si një qasje shumaktoriale për komunitete të qëndrueshme vuri theksin tek bashkëpunimi i deritanishëm me të gjithë aktorët për aktivizimin e të rinjve në nivel vendor.

Të rinjtë ishin në qendër të këtij eventi, me një hapësirë të veçantë dedikuar punimeve të përgatitura nga vetë ata, dhe prezantimit të eksperiencave dhe përfitimeve të tyre përmes nismave lokale dhe aktiviteteve të rrjetëzimit si pjesë e modelit “Shkolla Qendër Komunitare”.

Në një bashkëbisedim me të rinjtë, Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim, përmes mesazhit “ART” – Ambicie, Respekt, Punë në Grup, nxiti tek ta besimin dhe respektin për veten, për të qenë vetvetja si në jetën e tyre personale, ashtu edhe me bashkëmoshatarët e tyre.

Përfaqësues nga institucionet vendore, përfshirë shkollat, diskutuan mbi rezultatet dhe ndikimin e kësaj përvoje në komunitetet vendore. Nga ana tjetër, përvoja ka mundësuar që shkollat të bëhen promovuese më të forta të zhvillimit social dhe vlerave demokratike.

IDM ka ndarë përvojën e saj në zbatimin e qasjes shumaktoriale SHQK përmes 9 takimeve rajonale me 140 shkolla të mesme në të 61 bashkitë e vendit. Ndërkohë, shkolla të tjera të mesme në Peqin, Vorë, Shijak dhe Bilisht, i janë bashkuar aktiviteteve dhe nismave lokale rinore në kuadër këtij modeli.

Krahas ndërgjegjësimit të të rinjve ndaj fenomeneve negative të shoqërisë, përmes projektit “Shkolla Qendër Komunitare” është mundësuar aftësimi profesional ityre në fushën e kodimit, zhvillimi i mendimit kritik përmes edukimin mediatik, dhe rritja e pjesëmarrjes në proceset vendimmarrëse në nivel vendor, veprimtarive vullnetare dhe aktivizimit të tyre në komunitet.

Një mbështetje e veçantë jepet për krijimin e klasave multifunksionale në çdo shkollë, duke mundësuar mobilimin e tyre të plotë dhe pajisjen me kompjuter, printer/video-projektor, dhe libra për bibliotekën.

Klasat shërbejnë si hapësirë e hapur jo vetëm për nxënësit dhe stafin e shkollës, por edhe për prindërit dhe komunitetin.

Ky aktivitet ishte pikënisja e bashkëpunimit dhe shtrirjes së qasjes shumaktoriale Shkolla Qendër Komunitare në gjashtë bashki dhe shkolla të reja të vendit, Vau i Dejës, Peshkopi, Pogradec, Roskovec, Gjirokastër, Shkozë/Tiranë, krahas atyre që janë pjesë e qasjes SHQK tashmë.

Përmes bashkëpunimit shumaktorial në nivel vendor, qëndrojmë të bashkuar për komunitete më të qëndrueshme dhe një të ardhme shpresëplotë për të rinjtë tanë.