Mundesia po troket a mundet qe te ndihmoje Shqiperine qe te ndihmoje vetveten

Në këtë dokument politikash, Corina Stratulat (Qendra e Politikave Europiane – EPC) dhe Gjergji Vurmo (IDM) sugjerojnë se duke pasur parasysh kohën e mbetur deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare 2013 Shqipëria ka mundësinë e fundit për të ofruar rezultate në kuadër të zhvillimeve të fundit pozitive.

Download

Edit