Skip to content Skip to footer

Monitorimi i procesit të hartimit të Strategjisë së Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore 2014-2020

buy dapoxetine online buy dapoxetine online no prescription

Ky dokument i tretë i politikave të IDM-së në kuadër të reformës së decentralizimit synon paraqitjen e nivelit në të cilin qeveria është e hapur gjatë procesit të hartimit dhe diskutimit të Strategjisë Ndërsektoriale së Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore 2014-2020.

buy amoxicillin online buy amoxicillin online no prescription

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2015/02/Monitorimi-i-Hartimit-të-Strategjisë.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]