Manuali i Etikës dhe Integritetit Policor | 2016

 

manuali i etikes policiaManuali i Etikës dhe Integritetit Policor | 2016

Manuali i etikës dhe integritetit policor është hartuar për të mbështetur strukturat e trainimit dhe menaxhimit në Policinë e Shtetit për ndërtimin dhe zbatimin e programeve të trajnimit të etikës. Nisur nga kjo, ky manual është hartuar me qëllimin që t’iu shërbejë trajnuesve të policisë për të hartuar dhe zbatuar programe të trajnimit të etikës.

Shkarkoni dokumentin e plote: Manuali i etikës dhe integritetit policor.